i bilder, tonplattor och text får inte vara mer än 240%. Detta för att undvika smetning i trycket.