som används i annonsen ska vara av typen PostScript Typ 1, OpenType. Andra typsnitt, till exempel CID-kodade typsnitt eller egenproducerade typsnitt rekommenderas inte. Inkludering av typsnitt ska ske i PDF-filen till 100%.